Fizykoterapia

Fizykoterapia polega na zastosowaniu, w celach leczniczych lub zapobiegawczych, występujących w przyrodzie naturalnych czynników fizycznych np.: ciepła, zimna, energii mechanicznej, promieniowania słonecznego, pewnych cech powietrza i wody oraz czynników fizycznych sztucznych wytwarzanych przez różnego rodzaju przyrządy elektromedyczne, dostarczających energię mechaniczną oraz energię różnego rodzaju promieniowania.

TOP