Metody manualne

Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie wszystkich organów i czynności życiowych – uwarunkowane jest niezakłóconym przebiegiem procesów biologicznych w ciele człowieka. Zaburzenia pracy nerwów, będących łącznikami między poszczególnymi organami a ?centralą”, mogą negatywnie wpływać na każdą komórkę organizmu.
Terapia manualna jest metodą leczenia przywracającą prawidłowe czynności mechaniczne narządów ruchu, przy wykorzystaniu specjalnych technik ręcznych.

TOP